Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Pré School

In mei 2013 heeft de Sjalomschool een eigen Pré School gekregen. Aanleiding is de taalstimulering van het jongere kind. We zijn er ons van bewust dat de taalontwikkeling van het jonge kind zeer belangrijk is. Wij werken hierin samen met Royal Kids. Streven is om in de toekomst meer afstemming in het taalprogramma te bewerkstelligen en dit met elkaar te communiceren. 

Voor kinderen waarbij een taalachterstand is geconstateerd kan er een broep gedaan worden op VVE gelden. Via een consultatiebureau is een VVE beschikking te krijgen. De subsidie houdt in dat deze kinderen drie ochtenden per week een taalstimuleringsprogramma mogen volgen. Waarschijnlijk worden de budgetten het komende jaar (2019-2020) verder verhoogd. 

Natuurlijk hopen we op deze manier kinderen een grotere woordenschat mee te geven voor een nog betere start op de basisschool. Op de Sjalomschool wordt gewerkt met Kleuterplein, voor de Pré School is daarom Peuterplein aangeschaft. Regelmatig is er een overleg tussen de Kleuterspecialist van de Sjalomschool en de leidsters van de Pré School.

De methode Peuterplein en kleuterplein heeft sinds 8 oktober 2015 een erkenning gekregen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de methode beoordeeld als goed onderbouwd. Tevens is er voldaan aan de door de commissie gehanteerde criteria.

De Pré School is iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open van 08.30-12.30 uur.

Kijk voor meer informatie op: https://www.royalkidshome.nl/kinderopvang/peuterspeelgroep-2-4-jaar/