Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Hoogbegaafdheid specialist

De werkzaamheden en taken van de specialist hoogbegaafdheid liggen op verschillende gebieden:

 • op theoretisch gebied
 • op profilering van de educatieve behoeften
 • pleegt leertijdgerichte interventies
 • kijkt naar de leerinhouden
 • kijkt naar het leergedrag
 • onderzoekt de basiskennis en vaardigheden van begaafde leerlingen met een leer- en of persoonlijkheidsstoornis
 • helpt de leerkrachten met compacting en verrijking van de lesstof
 • begeleiden bij het screenen van meerbegaafde leerlingen
 • begeleiden van ouders bij onderzoeken naar meerbegaafdheid
 • houdt het team up to date bij vernieuwingen op het gebied van meerbegaafdheid
 • onderhoudt het contact met de plusgroep
 • zorgt voor uitdagende materialen voor meerbegaafden
 • is een vraagbaak voor de leerkrachten
 • begeleidt vroegsignalering
 • herkent onderpresteerders

Een hoogbegaafd kind heeft doorgaans drie zeer specifieke persoonskenmerken;

 • Capaciteiten: sportief, intellectueel, kunstzinnig en muzikaal
 • Creatief: bedenkt vaak creatieve oplossingen voor problemen of lastige situaties
 • Heeft een hoge mate van motivatie en nieuwsgierigheid.
   

Sommige kinderen hebben wel een hoge intelligentie maar zijn niet hoogbegaafd. We spreken van hoogbegaafdheid als een kind een IQ heeft van 130 of meer.

Op dit ogenblik heeft de Sjalomschool geen Hoogbegaafdheid Specialist