Inloggen

Taalspecialist

Taalspecialist

Taalspecialist 
 
Mijn naam is Ilonka Wander en sinds schooljaar 2013/2014 ben ik Taalspecialist op de Sjalomschool. Ik heb de opleiding tot Taalspecialist afgerond bij SONedutraining.  
 
De taalspecialist evalueert en vernieuwt 
“Als taalspecialist denk ik  mee over beleid op het gebied van taal en bewaak ik samen met de directeur en de IB-er de kwaliteit van het taalonderwijs. Afspraken over bijvoorbeeld technisch en begrijpend lezen worden opgeschreven en door constant te evalueren kunnen we vernieuwingen snel invoeren.” 
 
Bouw 
Schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met de methode “Bouw”.  
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. 
 
Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Voor deze leerlingen is remedial teaching niet meer nodig. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar. 
 
Taal is de basis 
“Zonder taal kun je alle andere dingen niet leren. Je hebt taal nodig om jezelf en de wereld om je heen te begrijpen,” 
Samen met de taalspecialisten van andere scholen hebben wij een netwerk opgebouwd. Zo wordt het makkelijker om kennis aan elkaar door te geven. 
  
De schoolbibliotheek 
De Sjalomschool heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de schoolbibliotheek.  De kinderen hebben hierdoor een ruime keuze uit een wisselend assortiment aan boeken. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan lezen. Ook het voorlezen in de klas draagt bij aan het leesplezier van kinderen. Elk kind houdt toch van verhalen en wil graag worden voorgelezen. Als je een verhaal in een klas voorleest, verbindt dat kinderen met elkaar. Vergelijk het maar met het kijken naar een film. Alleen beleef je dat heel anders dan wanneer je samen met iemand naar een film kijkt.