Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Taalspecialist 
 
 
“Als taalspecialist denk ik  mee over beleid op het gebied van taal en bewaak ik samen met de directeur en de IB-er de kwaliteit van het taalonderwijs. Afspraken over bijvoorbeeld technisch en begrijpend lezen worden opgeschreven en door constant te evalueren kunnen we vernieuwingen snel invoeren.”  
 
Taal is de basis  
“Zonder taal kun je alle andere dingen niet leren. Je hebt taal nodig om jezelf en de wereld om je heen te begrijpen,”  
Samen met de taalspecialisten van andere scholen hebben wij een netwerk opgebouwd. Zo wordt het makkelijker om kennis aan elkaar door te geven.  
   
De schoolbibliotheek  
De Sjalomschool heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de schoolbibliotheek.  De kinderen hebben hierdoor een ruime keuze uit een wisselend assortiment aan boeken. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan lezen. Iedere week brengen de kinderen uit groep 3 tot en met 8 een bezoek aan de bibliotheek op school. 
 
Bouw  
Schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met de methode “Bouw”.   
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.  
 
Schooljaar 2021/2022 
Dit schooljaar hebben we er als school voor gekozen om ons verder te verdiepen in begrijpend luisteren en begrijpend lezen. We gebruiken de studiedagen om ons hier verder in te ontwikkelen. 

Schooljaar 2023-2024 

Invoering van Logo 3000. Een programma voor woordenschatontwikkeling. Het progrmamma is vooral gericht op de kleuterbouw.