Inloggen

Taalspecialist

Taalspecialist

Mijn naam is Ilonka Wander en sinds schooljaar 2013/2014 ben ik Taalspecialist op de Sjalomschool. Vorig jaar heb ik de opleiding tot Taalspecialist afgerond bij SONedutraining. 

 

De taalspecialist evalueert en vernieuwt

“Als taalspecialist denk ik  mee over beleid op het gebied van taal en bewaak ik samen met de directeur en de IB-er  de kwaliteit van het taalonderwijs. Afspraken over bijvoorbeeld tech­nisch en begrijpend lezen worden opgeschreven en door constant te evalueren kunnen we vernieuwingen snel invoeren.”

 

Connect lezen en andere leuke werkvormen

“Ik zoek naar leuke werkvormen waarin kinderen successen kunnen beha­len. Succes stimuleert. Dit soort lesideeën en kennis over taal(onderwijs) ver­zamelt ik  voor collega’s en ouders.”

 

Taal is de basis

“Zonder taal kun je alle andere dingen niet leren. Je hebt taal nodig om jezelf en de wereld om je heen te begrijpen,”

Afgelopen jaar zijn we  als stichting PCPO Capelle/ Krimpen gestart met deze opleiding. Samen bouwen wij een netwerk op tussen de taalspecialisten van de verschillende scholen. Zo wordt het makkelijker om kennis aan elkaar door te geven.

 

De schoolbibliotheek

De Sjalomschool heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de schoolbibliotheek.  De kinde­ren hebben hierdoor een ruime keuze uit een wisselend assortiment aan boeken. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan lezen. Ook het voorlezen in de klas draagt bij aan het leesplezier van kinderen. Elk kind houdt toch van verhalen en wil graag worden voorgelezen. Als je een verhaal in een klas voorleest, verbindt dat kinderen met elkaar. Verge­lijk het maar met het kijken naar een film. Alleen beleef je dat heel anders dan wanneer je samen met iemand naar een film kijkt.