Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Wat is een schoolcontactpersoon?

Een contactpersoon is een soort “bemiddelaar” in conflicten. Dit kunnen conflicten zijn tussen kinderen onderling, kinderen en een leerkracht, maar het kunnen ook conflicten zijn tussen bijvoorbeeld ouder en leerkracht.

In het begin van het schooljaar gaan wij de klassen rond om ons als contactpersonen voor te stellen en uitleg te geven wat onze taken zijn. Dan geven we aan dat het altijd belangrijk is om over de problemen te praten. Meestal helpt het om met diegene, waar het kind een probleem mee heeft, te praten. Vaak lukt het ook door er met iemand over te praten; de ouders, vrienden, de juf of meester. Zij kunnen helpen de moeilijkheden op te lossen of te sturen.

In eerste instantie wordt het kind geleerd met diegene met wie er een probleem ervaren wordt te praten en het zelf op te lossen. Mocht dit geen effect hebben kan het kind de leerkracht vertellen wat er aan de hand is. Wordt en voelt het kind zich niet gehoord dan kan het kind een briefje schrijven over het probleem en dit in de brievenbus stoppen, met vermelding van naam en groep, maar ook via de mail zijn wij als contactpersonen bereikbaar. De mail wordt alleen door de contactpersonen gelezen.

Mocht u, als ouder, zelf een probleem ervaren, adviseren wij u om eerst met de leerkracht hierover te spreken. Mocht u zich niet gehoord voelen dan kunt u bij de contactpersonen terecht en samen zullen we dan proberen om het probleem te verhelpen. Ook u als ouder, kunt gebruik maken van het emailadres.

De brievenbus is te vinden in de hal van de onderbouw naar de bovenbouw. De contactpersonen proberen iedere week hierin te kijken en zo nodig contact op te nemen met het kind om het probleem te verhelpen.

Het gesprek met de contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming.

Bereikbaar via: destilleemotie@sjalomschool.nl

De contactpersonen van onze school zijn:

namens ouders:

  • Chantal van Dijck tel: 06-38916286

namens team: 

  • Margreet Sikma tel :010-4581250