Inloggen

Visie Visie

Om onze visie handen en voeten te geven heeft de Sjalomschool een koersdocument geschreven waarin wij duidelijk beschrijven wat wij willen binnen onze organisatie.

Leren is investeren in de kwaliteit van je toekomst

Voor ons is onderwijs vooral het aanbrengen van kennis en vaardigheden. In ons onderwijs gaat het in de eerste plaats om leren, maar leren bij ons gaat hand in hand met opvoeden. Op die manier willen wij in samenspraak met hun ouders de kinderen bij ons op school voorbereiden op een toekomst. Anders gezegd: de kwaliteit van je toekomst ligt ook bij ons.

We hanteren hiervoor de volgende richtinggevers: 

  1. De kwaliteit van de leraar bepaalt de kwaliteit van het onderwijs
  2. De kwaliteit van de omgang bepaalt het succes van het onderwijs
  3. Respect hebben voor mensen en omgeving is bij ons norm.
  4. Leren is zorg dragen voor de ontwikkeling van het kind
  5. Discipline schept duidelijkheid
  6. Onderwijs is sturing geven aan leren

Wij streven naar een school waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich op hun plaats voelen. Wij willen de kinderen van de Sjalomschool een goede basis meegeven voor hun toekomst. Wij willen als school:

  • orde en rust geven
  • veiligheid bieden
  • kindvriendelijk zijn

Kwaliteit

De Sjalomschool heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is doen wat je belooft. Onder kwaliteitszorg verstaan we het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken.

Het schoolplan (voor 4 jaar) speelt een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school in het bereiken van de gestelde doelen.

In het groeidocument worden telkens verbeteractiviteiten in verband gebracht met specifieke resultaten, zodat zichtbaar wordt welke activiteiten tot welke resultaten leiden en voor welke periode. Het groeidocument is opgebouwd volgens de richtinggevers van het koersdocument.