Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Home  › ... Ouders › Ouderraad

De Ouderraad

De Sjalomschool heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Deze raad heeft een coördinerende, organiserende en begeleidende taak.

 

Wat doet de Ouderraad?

De OR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders leven en andere zaken besproken. Tijdens deze vergaderingen is de directie aanwezig. Zo is er direct contact tussen de ouders en de school.

  

Van Ouderraad naar groepsouders?

We zien steeds meer ouders die betrokken zijn op de groep waar hun kind inzit. Daarom willen we starten met klasseouders. De Ouderraad blijft wel in kleine bezetting bestaan voor een aantal practische zaken.

 

De ouderbijdrage 

Veel van onze uitgaven worden niet gesubsidieerd. Daarom vraagt De Sjalomschool een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sporttoernooien, excursies en speldagen. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de medezegenschapsraad.

Dit jaar is het bedrag € 27,50 per kind. Per gezin wordt voor maximaal drie kinderen per jaar de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel zeer gewenst. U begrijpt dat wij deze bijdrage van harte bij u aanbevelen. U ontvangt via de e-mail een bericht over het betalen van de ouderbijdrage. 

 

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de directie, zodat hier ook rekening mee gehouden kan worden bij andere activiteiten waar om een financiële bijdrage wordt gevraagd, zoals de schoolreis of een excursie.

Nota bene: Indien ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen voldoen mag het kind te allen tijde wel deelnemen aan de activiteit(en).

 

REKENINGNUMMER OR: NL17RABO0304174580 (let op dit is een ander nummer dan het rekeningnummer van school)

  

Ouderactiviteiten

Op tal van manieren zijn ouders betrokken bij het onderwijs aan onze school en bij het organiseren van festiviteiten. Enkele voorbeelden zijn de hoeken, de voorbereiding en uitvoering van musicals, sport- en spelactiviteiten, e.d. maken wij bijzonder graag gebruik van de diensten van ouders. Dus ook als de ouderraad niets voor u is, is de hulp van ouders altijd gewenst.

Maar naast al dit soort activiteiten zijn er ook een aantal speciale taken waarvoor de werkgroepen in het leven zijn geroepen, de taken binnen deze werkgroepen zijn veelal verdeeld onder een aantal ouderraadsleden en zo veel mogelijk één leerkracht. De werkgroepen die we op de Sjalomschool kennen zijn:

  

Werkgroep Zomerfeest

Voor het zomerfeest wordt al ruim voor de zomervakantie van het vorige schooljaar gestart.
In het schooljaar 2015/2016 zal er voor de tweede keer een Zomerfeest worden georganiseerd. De planning is dat dit start met allerlei leuke activiteiten onder de schooltijd voor de kinderen. En na schooltijd zullen ook de ouders welkom zijn. Dan zullen er voor de kinderen allerlei leuke spelletjes te doen zijn, er zal een braderie zijn en dit alles onder het genot van een hapje, drankje en gezellige muziek. Zo willen we graag met elkaar het nieuwe schooljaar inluiden!

 

Werkgroep Schoolfotograaf 

In deze werkgroep wordt vaak al in het schooljaar ervoor een afspraak gepland met de fotograaf. De werkzaamheden van de Ouderraad binnen deze werkgroep zijn inplannen van de broertjes en zusjes foto’s onder en na schooltijd, planning maken wanneer welke groep het beste op de foto kan, zorgen dat er volgens deze planning gewerkt wordt, zorgdragen dat de kinderen netjes op de foto komen. Daarbij is het de taak van de werkgroep dat de foto’s verkocht worden en dus het geld geïnd wordt, maar ook de terugkomdag van de fotograaf voor de zieke kinderen regelen.

 

Werkgroep Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek heeft altijd een bepaald nationaal vastgesteld thema. Aan de hand van het thema worden er eventueel activiteiten georganiseerd om deze week extra leuk aan te kleden, de werkgroep heeft hier een grote rol in. Schooljaar 2013/2014 is er door de ouderraad weer, voor het eerst sinds jaren, een boekenmarkt georganiseerd. 

 

Werkgroep Sinterklaas

In de werkgroep Sinterklaas zijn er activiteiten die over meerdere dagen worden verspreid. Meestal wordt er in het begin van het schooljaar al een verlanglijstje gemaakt voor Sinterklaas met de cadeautjes die de kinderen graag willen hebben. Er wordt nagedacht over hoe Sinterklaas het beste bij school kan komen, zwarte Piet komt altijd een dagdeel langs om alvast de kinderen in de sfeer te brengen. Er is veel hulp nodig bij het versieren van de school, eventueel Sint helpen inpakken, boodschappen doen voor 5 december. En natuurlijk het feest zelf in goede banen leiden. 

 

Werkgroep Kerst

Deze werkgroep start vaak al iets voor Sinterklaas met het instuderen van de musicals, de liedjes of de toneelstukjes, vaak als aanvulling op hetgeen de leerkracht al in de klas met de kinderen kan doen. Dit vereist natuurlijk best de nodige tijd. Tevens wordt er gezorgd voor de versiering in school en/of het schoolplein, aankleding van de kerk. 

 

Werkgroep Pasen 

Sinds een paar jaar wordt Pasen weer op school gevierd, eerder was dit eens in de 2 jaar in de kerk.

Er wordt gezorgd voor de nodige aankleding in het thema van Pasen, boodschappen gehaald om iets van brooddeeg in de klassen te kunnen maken en er worden boodschappen gehaald en verdeeld om in de klassen te kunnen ontbijten of lunchen met elkaar. 

 

Werkgroep Koningsspelen 

Dit is een dag die vaak in het teken staat van allerlei sport en spelactiviteiten. De invulling van deze dag is tot nog toe best divers geweest. Zo hebben we meegedaan met een wereldrecordpoging dansen en zingen en een opening gedaan met een lied van Kinderen voor Kinderen met behulp van Danny Boom, de winnaar van "So you think you can dance". En al eerder hebben we een sponsorloop gehouden met behulp van een luchtkussen om geld in te zamelen voor nieuwe buitenspeeltoestellen.

In deze werkgroep hebben we ontzettend veel hulp gehad van enthousiaste hulpouders!

 

Werkgroep Avondvierdaagse

De Ouderraad verzorgt de organisatie omtrent de avondvierdaagse. Dat wil zeggen het inschrijven van de leerlingen en het innen van het geld voor de loop en daarna als school compleet inschrijven bij de organisatie van de avondvierdaagse. De shirts die de deelnemende kinderen dragen worden verdeeld, er is elke avond iemand aanwezig waar men zich moet melden en een route mee te geven, er worden mensen geregeld om bij de drinkplaats te staan, maar ook het uitreiken van de bloemen en de medailles na afloop behoort bij deze werkgroep.

 

Werkgroep Schoolreis 

Ruim van te voren wordt er in deze werkgroep gekeken naar geschikte locaties voor de schoolreis, dit wordt uiteindelijk door het schoolteam besloten. Er moeten natuurlijk bussen geregeld worden, de EHBO spullen moeten in orde zijn, zo nodig reserve kleding, naambandjes verdelen, schoolshirts verdelen. Per locatie is er een zgn. losloper die de financiën en ijsjes regelt.

 

Werkgroep Afscheidsavond groep 8

En natuurlijk zal er ieder schooljaar een groep 8 van school gaan. Deze schoolperiode wordt altijd afgesloten met een avond vol gezelligheid voor de groep 8 en hun ouders. De groep 8 gaat op school met elkaar eten, daar helpt de Ouderraad aan mee. Na de musical die de groep 8 ten uitvoering brengt is er tijd voor een hapje en drankje, verzorgt door de ouderraad, waar zij van tevoren  boodschappenvoor hebben gehaald. Ook worden er afscheidscadeautjes voor elke leerling geregeld.

 

Hand en spandiensten

Natuurlijk kan het voorkomen dat er activiteiten georganiseerd moeten worden waar school de hulp bij vraagt van de Ouderraad. Er wordt dan binnen de Ouderraad gekeken hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen. 

 

Wie zitten er in de ouderraad?

Aan het eind van het schooljaar proberen we de samenstelling in orde te hebben van de Ouderraad voor aankomend schooljaar. Vrij snel na de grote vakantie proberen we dan van start te gaan met de eerste vergadering en het verdelen van de werkgroepen, waarbij één ouderraadslid het aanspreekpunt zal zijn. Vaak is dat iemand die al langer in de ouderraad meeloopt. Een nieuw lid proberen we altijd te laten wennen en mee laten lopen in de werkgroepen naar keuze. Dit om iemand niet direct in het diepe te gooien, maar ook te laten kijken welke werkgroep het beste aansluit bij de persoon.

 

Momenteel is de samenstelling van de ouderraad als volgt: (cursus 2023/2024) 

   

Samantha Tichem, voorzitter, Hailey (groep 7), Josaiah (groep 4) en James (groep0-1) 
Pascal van Croonenborgh, Valentijn (VO)  en Beau (groep 7)     
Chantal van Dijck, secretaris, Indy (VO) en Noah en Zoë () 
 
Willeke Luthart, Emma (groep 4) 

Leo Kloet (directeur) 

 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben? U kunt iemand van de Ouderraad hiervoor aanspreken of mailen naar or@sjalomschool.nl.