Inloggen

Kleuterspecialist

Kleuterspecialist

De ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 7 jaar blijkt een essentiële basis voor het leervermogen van een kind. Het onderwijs aan het jonge kind neemt hiermee een cruciale plaats in binnen het basisonderwijs en vraagt om specialisten. Kinderen in de leeftijd van 2 t/m 7 jaar leren vanuit betrokkenheid, al spelend en ontdekkend. Het vraagt een specifieke pedagogisch-didactische benadering om jonge kinderen vanuit hun eigen belevingswereld en ontwikkelingsniveau optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar leraren hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren.
Leerkrachtvaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties zijn hierbij noodzakelijk.

In de onderbouw zijn wij in schooljaar 2014/2015 begonnen met de leerlijnen voor jonge kinderen. De leerkrachten leren hoe zij op een juiste wijze de leerlijnen van het jonge kind kunnen volgen en stimuleren. Dit op het gebied van rekenen, taal, motoriek en spel.

Als kleuterspecialist bewaak ik ook de ontwikkeling van de kinderen op de Preschool die overgaan naar de kleutergroepen. Er moet een doorgaande lijn zijn. Dat is dan ook de reden dat wij op de Preschool werken met de methode “Peuterplein”, die naadloos aansluit op de methode “Kleuterplein”, die in de groepen 1 en 2 gebruikt wordt.

Annemieke de Jong