Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

In de kleuterperiode wordt een essentiële basis gelegd voor het leervermogen van een kind. Kinderen in deze leeftijdsfase leren al spelend en ontdekkend, vanuit hun betrokkenheid. In het spel komen allerlei ontwikkelingsgebieden samen. Leerkrachtvaardigheden zijn noodzakelijk om een rijke leeromgeving te creëren en kleuters te laten spelen, ervaren, ontdekken en dus leren.

Themagericht werken 

In de kleutergroepen werken we thematisch, dat wil zeggen dat de kleuterleerkrachten de activiteiten aanbieden rondom een bepaald thema. Dit thema wisselt ongeveer elke 4 weken. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Kleuterplein’.  
Door het thematische aanbod leren de kinderen spelenderwijs en vergroten we de betrokkenheid doordat de thema’s aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het lesaanbod is hierdoor betekenisvol, wat de betrokkenheid van de kinderen vergroot.  

Werken in hoeken

De betrokkenheid van de kleuters wordt ook vergroot door het bieden van een rijke leeromgeving.  
In alle kleutergroepen en op de gang bevinden zich diverse “hoeken”, waar de kinderen individueel of in kleine groepjes spelen en leren. Zo hebben we bijvoorbeeld een huishoek, taalhoek, rekenhoek, bouwhoek, schilderhoek, kasten met spelletjes, een zand- of watertafel en een hoek aangepast aan het huidige thema.  

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de kinderen brengen we in kaart door middel van de ‘Leerlijnen’ in Parnassys, waarbij de leerkrachten bekijken wat een leerling beheerst en waar nog extra aandacht voor nodig is. Hierdoor wordt in kaart gebracht wat een individuele leerling of een groepje leerlingen nodig heeft en kan het aanbod hierop worden afgestemd.  
De leerlijnen die bekeken worden zijn op het gebied van taal, rekenen, spel en motoriek. 
Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling per kind in kaart gebracht met behulp het programma ZIEN.  

Kleuterspecialist

Als kleuterspecialist ben ik betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en aanscherping van bovenstaande punten. De onderbouwleerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar over de vormgeving van het onderwijs in de kleutergroepen. Met elkaar creëren we voor de leerlingen een omgeving waarin zij zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen en werken met andere kinderen. 

Annemieke de Jong