Inloggen

Gedragsspecialist

Gedragsspecialist

Als gedragsspecialist wil ik een deskundige zijn op het gebied van ‘het schoolgedrag van alledag’.

De leerkracht zorgt voor een prettige groepsituatie en een stimulerende leeromgeving. De leerkracht is voortdurend op zoek naar effectieve manieren om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en er zorg voor te dragen dat de leerlingen zich sociaal vaardig, respectvol en positief gedragen.

Meestal lukt het de leerkracht prima om een goede manier van werken te vinden met zijn groep als geheel en met zijn leerlingen afzonderlijk. Maar soms zijn er kinderen die extra en/of specifieke aandacht en zorg nodig hebben op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, die een andere ontwikkeling lijken te volgen, waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet (goed) werken…

Als gedragsspecialist ben ik getraind in het vinden van de 'handleiding' bij deze kinderen. In samenwerking met de groepsleerkracht vinden we creatieve oplossingen die er voor moeten zorgen dat het kind zich in de schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen.

Gedragsproblemen bij kinderen vertalen we naar onderwijsbehoeften, waarin stimulerende factoren maar ook belemmerende factoren meespelen. Daar speelt het kind zelf een belangrijke rol in, maar ook de mensen in zijn of haar omgeving.

 We werken vanuit een handelingsgerichte visie. Handelingsgericht werken is een doorlopend proces waarbij het waarnemen, het begrijpen, het plannen, het realiseren en het evalueren van de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan.

 

Taken van de gedragsspecialist:

·         Adviseren bij uiteenlopend gedrag

·         Observeren van gedrag van de betrokkenen,

·         Begeleiden en coachen van collega’s,

·         Het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid ten

          aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling,

·         Het volgen van ontwikkelingen en studies op gedragsgebied.

 

Susan Bolomey

 Vol trots kan ik melden dat ik eind maart’16 mijn certificaat Mindful teacher heb behaald. Hierdoor ben ik bevoegd en goed opgeleid om kinderen van 4 -13 jaar te trainen volgens de methode ‘Aandacht werkt!’ van Eline Snel. Ik zie deze training als een mooi cadeau aan de kinderen en hoop veel kinderen te kunnen trainen.

De ontwikkeling van bewuste aandacht ligt aan de basis van elke vorm van leren. ʻMindfulness’ oftewel het beoefenen van bewuste, gerichte aandacht, beïnvloedt en stimuleert het leren bij kinderen.

 

Waarom mindfulness voor kinderen?

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met concentreren. Ze hebben het vaak te druk, net als vele volwassenen. Ze slapen niet goed, maken zich druk, zijn vaak onrustig, zijn snel afgeleid en hebben zorgen. Ze hebben hun hoofd vol piekergedachten. De ʻaan-knopʼ doet het wel, maar waar zit de ʻstop-knopʼ? Ze hebben ook moeite met ontspannen of zomaar even niets doen. Ze ʻmoetenʼ zo veel; van zichzelf, van de school, van de maatschappij... Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen, te stoppen met piekeren, te vertrouwen op kwaliteiten in jezelf en hoe leer je kinderen zich staande te houden in deze veeleisende 21ste eeuw?

Door kinderen jong in contact te brengen met mindfulness, wordt de ontwikkeling gestimuleerd van kwaliteiten als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Hierdoor leren ze omgaan met de weersomstandigheden in hun leven. Het leert kinderen aandacht te geven aan het innerlijke en uiterlijke landschap van ervaringen.

 

Waarom mindfulness in het onderwijs?

Goed onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar beïnvloedt belangrijke waarden, gedragen de wijze waarop we met onszelf en elkaar omgaan. Om kinderen op hun eigen niveau te laten presteren is innerlijke rust en bewuste aandacht nodig. Gelukkig kun je deze ʻaandachtspierʼ trainen.

Maar ook het zelfvertrouwen, de creativiteit, de compassie en de executieve functies (deze zijn aansturend en controlerend voor het gedrag en leren). Het brein komt tot rust, impulsief gedrag en stressreacties nemen af. Er ontstaat rust. Rust en geconcentreerde aandacht.

 

Aandacht werkt!

De methode ʻAandacht werkt!ʼ van Eline Snel is een 8- (of 10-) weekse uitgebalanceerde, speelse, effectieve en evidence based training van ongeveer 45 minuten per week. Daarnaast geeft de groepsleerkracht iedere dag 10 minuten oefeningen behorende bij de basisles.

Ouders kunnen thuis, synchroon met de trainingen, de kinderen steunen en mee-oefenen door de boeken: “Stilzitten als een kikker” en “Ruimte geven en dichtbij zijn”.